תנאי שימוש

האתר”  מנוהל על ידי web4all  (“להלן: “החברה). השימוש באתר האינטרנט, בתכנים, בשירותים הכלולים והפועלים מתוכם, מהווה הסכמה שלך (להלן: “הקורא“) לתנאי השימוש של האתר, ולכן מאוד רצוי לקרוא מראש ובתשומת לב. באתר ישנם תכנים, אשר השימוש בהם, מעבר לתנאים הרגילים, מצריך עוד תנאים מיוחדים אשר יפורסמו בנפרד באופן מקוון.

בכל צורות השימוש באתר קיימים תנאים אלו. אם באמצעות המחשב, הטלפון הסולרי או האי-פד. אם באמצעות האינטרנט, או כל רשת תקשורת אחרת. התנאים מנוסחים בלשון זכר, ליתר נוחות, אך תקפים גם לגבי נשים באותה מידה. במושג ‘תוכן’ ואו ‘תכנים’ מתייחסים בתנאים אלו לכל סוגי המידע: ‘חזותי, מילולי, קולי ואור-קולי וכל שילוב שלהם. וכמו כן צורות עיצוב המידע, העריכה, העיבוד, ההפצה ואופן הצגתו. אם בצורת תמונה, איור, צילום, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, כל יישום, תסדיר, מאגר נתונים או ממשק, כל תו ואו סימן, סמל ואו צלמית.

תנאי השימוש באתר

מותר לך (להלן: “הקורא”) להשתמש באתר האינטרנט בהתאם לתנאים אשר יפרטו. אם ברצונך להשתמש ב”האתר” בצורה אחרת, עליך לקבל מראש ובכתב את הסכמת מנהלי האתר לכך.

*מותר להשתמש באתר רק לצורך מטרות אישיות או פרטיות.

*אסור לך להעתיק או להשתמש בתכנים של “האתר”, כולל אתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרונים ואו דפוס, ולכל מטרה מסחרית ואו לא מסחרית אחרת, שלא לשימוש אישי ואו פרטי.

*אסור להפעיל כל יישום, תוכנה או אמצעי אחר לשם סריקה, חיפוש או העתקה של “האתר”, לצורך יצרת לקט ואו אוסף ואו מאגר של אותם התכנים ואו סרטים.

*אסור להציג תכנים ואו סרטי וידאו מ”האתר” בתוך מסגרת כמו גלויה או בכל דרך אפשרית באמצעות תוכנה ואו מכשיר, אשר יכולים לשנות את עיצובו של “האתר” ואו להחסיר מהם תכנים מסחריים בכלל ופרסומות.

*אסור לקשר ל”אתר” כל אתר או פורטל אחר אשר מציג תכנים פורנוגרפיים, גזעניים, פדופילים, הגורמים להפליה פסולה, המנוגדים לחוק ואו מעודדים פעילות אשר מנוגדת לחוק.

*האתר אינו אחראי לכל נזק אשר יגרם לך בגלל כל קישור של תכנים מאתר אחר, ומכל פרסום ישיר ואו עקיף. אתה האחראי הבלעדי לכל קישור, הצגה ואו פרסום של תכנים, אשר נעשו על ידך, ומתחייב לפצות את “האתר”   בגין כל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מכך.

*נדרש אישור מראש ובכתב מנהלת “האתר” ואו ממנהלי האתר אם ברצונך להטמיע סרטוני וידאו בתוך “האתר”. עלייך לוודא שאין בהם תכנים פורנוגרפיים ואו תכנים המנוגדים לחוק ואו מעודדים גזענות ואו כל הפליה פסולה. כמו כן עליך לוודא שאין בעצם הטמעת הסרטונים הפרה של זכויות יוצרים כלשהי גם אם באופן ישיר וגם אם באופן עקיף. הנהלת “האתר” רשאי לבטל ואו לשנות את סרטוני הווידאו ואו את הקישור אליהם, מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ואו דרישה כלפי הנהלת “האתר”  בגין ביצוע שינויים אלה.

*באתר מתפרסמים תכנים אשר מקורם במשתמשים של האתר במקומות המיועדות לכך, כמו פורומים, בלוגים, טוק-בקים, צ’אטים ושירותים אחרים המאפשרים לך לכתוב תכנים משלך. עם זאת אין “האתר”  מתחייב לפרסם את כל הנכתב על ידך. “האתר”  מעודד דיון, חופש דיבור תוך כדי השתתפות של כמה שיותר משתמשים ב”האתר”,  אך על מנת לשמור על שיח תרבותי וענייני, רשאי מנהל “האתר”  לבדוק את כל התכנים לפני פרסומם וזאת על מנת למנוע פרסום של שקרים, איומים, ביטויים גסי-רוח, דברי נאצה, תכנים בעלי אופי מיני בוטה ואו תכנים בלתי חוקיים. האחראים הבלעדיים לכל התכנים האלה הם אך ורק המשתמשים ב”האתר” לצורכי פרסום. הם לא מבטאים את דעת “האתר”, את עמדתו, את דיוקם, אמינותם או את חוקיותם.

מה אסור לפרסם באתר

האחריות על התכנים שאתה מפרסם ב”האתר”, היא אך ורק שלך ולכן עליך להקפיד, לא לפרסם באתר את התכנים הבאים:

*תכנים אשר אתה יודע שהם שקריים, מטעים ו/מסולפים.

*תכנים אשר פוגעים בזכויות של קניינים אחרים כמו זכויות יוצרים או סמני מסחר.

*תכנים פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה.

*תכנים אשר נוגעים בקטינים, מזהה אותם ומציין את כתובתם ואת דרכי ההתקשרות איתם.

*כל תוכנה, קוד ואו יישום שיש בהם וירוס, תולעים, סוס-טרויאני, ואנדלים או כל סוג של יישומים מזיקים אחרים שיכולים לפגוע במערכת “האתר” או בשרת.

*תכנים אשר מזהים אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לכך מראש, תכנים אשר מהווים לשון הרע ואו הפוגעים בפרטיותם ואו בשמם הטוב של אנשים אחרים, ותכנים טורדניים, עוינים, מאיימים, מעליבים, מיניים או גסי רוח.

*תכנים אשר מעודדים עבירות פליליות ואו עלולות להוות בסיס לתביעה אזרחית ואו מסחרית.

*תכנים אשר מעודדים לגזענות ואו הפליה אסורה על בסיס מוצא, צבע עור, לאומיות, גזע, דת ומין, עיסוק, השקפה פוליטית, מחלה, נכות גופנית ואו נפשית, נטייה מינית, אמונה, השקפה פוליטית, מעמד חברתי-כלכלי,  אזור מגורים או כל מגדר אחר.

*תכנים בעלי אופי פרסומי או מסחרי, אשר עלולים להטעות ולרמות צרכנים, המנוגדים לכללי השימוש המקובלים ברשת האינטרנט והעלולים לגרום נזק למשתמשי האתר.

* אם הפרת את אחד ואו כמה מכללי האתר, הרי שהנהלת אתר האינטרנט www.tpro.news תהיה רשאית לסרב לפרסם אותך, למחוק ואו לשנות את הפרסומים שמסרת, כמו כן יהיה “האתר” רשאי למנוע ממך פרסום תכנים נוספים, עתידיים ב”אתר”. אם בכל זאת החליטה הנהלת “האתר”  לפרסם את התוכן אשר ביקשת לפרסם, עדיין תהיה רשאית לשנות או לקצר את התכנים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

את התכנים אשר תמסור ל”אתר” יקראו הרבה משתמשי אינטרנט ולכן כדאי מאוד שתזהר בכל הקשור למסירת פרטים אישיים שלך כגון כתובת, מקום עבודה ומספר טלפון. כמו כן עליך להיזהר מתגובות לפניות בעקבות השימוש ב”האתר”. עליך להיזהר ביצירת קשר דרך “האתר”, כאילו יצרת קשר שלא בדרך האינטרנט.

האתר מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים אשר מתפרסמים באינטרנט באופן כללי, כולל תכנים אשר מתפרסמים ב”האתר”, שכן ה”האתר”  אינו אחראי על מהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ולכן גם לא יכול להיות אחראי לתוצאה אשר תיגרם מהשימוש בהם. ולכן חשוב שתשים לב, שתכנים אלו לעולם לא יכולים להחליף התייעצות עם מומחים אמיתיים בתחום כגון עורכי דין, רופאים, ואו בעלי מקצוע מוסמכים.

שירותים עם רישום ו\או תשלום

באתר ישנם שירותים ואו תכנים, שעל מנת להשתמש בהם אתה חייב ראשית כל להירשם ובמקרים רבים הינו כרוך בתשלום. במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים נחוצים, לאחר הסכמתך לאותו הסכם מקוון הנלווה לשירות. ההוראות המתייחסות לתשלום נמצאים גם גן באותו בהסכם שעליך לאשר מראש. בעת ההרשמה לשירות תצטרך למסור פרטים אישיים כגון פרטי תעודת הזהות, מקום מגורים וטלפון ישיר ואם השירות כרוך בתשלום גם את פרטי אמצעי התשלום של כרטיס האשראי שלך. במידה ומסרת פרטים שגויים, אתה צריך לקחת בחשבון, שעלולים למנוע ממך את השימוש באותו שירות מבוקש או במקרה הצורך לסכל כל קשר אתך. בכל מקרה של שינוי בפרטייך האישיים, עליך לעדכן את הנהלת “האתר” באמצעות שירות הלקוחות. כל הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע אשר לא יעשה כל שימוש בהם אלא בהתאם למדיניות הפרטיות שלו.

בזמן ההרשמה לשירות יבקשו ממך למסור שם משתמש וסיסמא, על מנת שיוכלו לזהות אותך בכל כניסה, לאתר האינטרנט www.tpro.news יהיה מותר לקבוע מדי פעם דרכי זיהוי נוספות. רצוי שתשמור בסוד את שם המשתמש ואת הסיסמא שלך, על מנת שאחרים לא יוכלו להשתמש בהם לרעה ולכן חובה להקפיד ולהחליף את הסיסמא מידי פעם.

הנהלת “האתר” רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות מסוים, לבטל את רישומך או לחסום את גישתך, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, במקרים הבאים:

*במידה ומסרת פרטים לא נכונים בזמן ההרשמה, או אם ביצעת דבר מה שגוי הפוגע או שיכול לפגוע באתר ו/או בחברה ו\או במשתמשים בו.

*במידה והשתמשת בשירותים של “האתר” ואו החברה על מנת לבצע מעשים בלתי חוקיים על פי דין, או כדי לאפשר, לעודד, לסייע או להקל על ביצוע מעשה כזה ע”י אחרים.

*במידה והפרת אחד מתנאי השימוש של “האתר” או אחד מתנאי הצהרת הפרטיות של “האתר” .

*במידה והשתמשת בשם משתמש ובסיסמא שהם לא שלך.

*במידה וכרטיס האשראי שלך נחסם, הוגבל או תם תוקפו, ואם יש לך חוב כספי ל”האתר” או לשירות כלשהו במסגרתו וחלף זמן הפירעון.

קישורים ואינטרנט

האתר www.tpro.news מקשר אותך באמצעות ‘לינקים’ לעמודים שונים ברשת האינטרנט. לינקים אלו מאפשרים לך למצוא תכנים שונים אשר מתפרסמים ברשת האינטרנט בישראל. תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי “האתר” שגם אינו מפקח עליהם. אי לכך “האתר” אינו אחראי על אמינותם, עדכניותם ואו חוקיותם של תכנים אלו. יתכן שאתה לא תסכים עם חלק מהתכנים האלו, תיפגע, תחשוב שהם מרגיזים ואו מקוממים, שהם לא מוסריים ואו נוגדים את החוק. למען הסר ספק: ה”האתר” אינו אחראי על התכנים שאליהם מובילים הלינקים ואינו אחראי לתוצאה שתיגרם בגלל השימוש בהם ואו מההסתמכות עליהם. “האתר” אינו אחראי על עדכונם של כל הקישורים. “האתר” רשאי למחוק קישורים ישנים ואו להוסיף חדשים, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדית.

מנוע החיפוש ב”האתר” מנוהל ומופעל על ידי צד שלישי ואין “האתר” אחראי לגבי תוצאות החיפוש. אין תוקף מחייב או אמות מידה אובייקטיביות לתוצאות החיפוש ולכן גם לא ניתן להסתמך עליהן. בנוסף אין חשיבות לסדר שבו מופיעות התוצאות, ואין הסדר מעיד על טיב התוצאות, שכן סדר הופעתן יכול להיות בהחלט מושפע משיקולים מסחריים ואו שיקולים אחרים כגון: תכנים, פרסומות וקישורים ב”האתר” משתנים מדיי פעם ולכן ייתכן שתוצאות החיפוש שיוצגו לך לא יהיו תמיד שלמות, מדויקות ו\או עדכניות.

ב”האתר” מתפרסמות באופן שוטף כתבות תוכן בעלות אופי פרסומי. המטרה של כתבות אלו היא הצעת שירות ואו מוצר מסוים על ידי מפרסם ואו כותב הכתבה בעצמו. כמו כן, המטרה של כתבות התוכן היא קבלת פרטים מגולשים אשר מעוניינים במוצר או בשירות עליו פורט בכתבה. זה שיקולך הבלעדי אם ברצונך להשאיר פרטים לקבלת מידע נוסף בכתבות התוכן.

ישנם תכנים אשר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. ב”אתר” תמצא תכנים רבים בנושאים כלכליים, משפטיים, רפואיים, אישיים ואחרים. חלקם של התכנים, מקורם באתר עצמו, אך חלקם מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים חיצוניים. על אף שנעשה מאמץ לעבד את התכנים הללו, יתכן שבעת קליטתם ופרסומם יפלו טעויות. על מנת להשתמש בתכנים אלו, צוות האתר ממליץ לך ראשית כול לבדוק ולאמת אותם. לכן כל שימוש שתעשה בתכנים שתמצא ב”אתר”, תיעשה על אחריותך בלבד.

האתר מכבד את הפרטיות שלך ולכן יש לו מדיניות פרטיות ברורה. מכיוון שמדיניות זו מתעדכנת מדיי פעם כדאי לך לחזור ולקרוא מעת לעת את המדיניות שלנו.

ב”אתר” יש תכנים מסחריים כמו פרסומים או מודעות, בטקסט, תמונה ו\או קול ו/או וידאו. הם נמצאים מטעמם של מפרסמים או גולשים או ספקים הרוצים להציע למכירה נכסים או שירותים שונים. אתר האינטרנט www.tpro.news אינו נושא בכל אחריות לתכנים מסחריים אלו. הוא לא כותב, לא בודק, לא מוודא ולא עורך את התכנים המתפרסמים. האחריות הבלעדית לכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או בהסתמכות עליהם, חלה על המפרסמים עצמם.

הפרסום ב”האתר” אינו מהווה עידוד ואו המלצה מאתנו לרכוש את המוצר ואו השירות. כל עסקה שתעשה בינך לבין המפרסמים, תסוכם ישירות ביניכם, והאתר לא יהווה כל צד בעסקה זו.

בזמן ההרשמה ל”האתר” ואו בזמן השארת פרטים לשירות או פרסומת, אתה בעצם מאשר קבלת פרסומות באמצעות Email או SMS. אם אינך מעוניין להמשיך ולקבל פרסומים אלה, עליך להודיע בכתב על סירובך.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני של תכנים המופיעים ב”אתר”, או בשירותים המופעלים על ידי “האתר”, הם של האתר בלבד ואו של צד שלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן.  אסור להעתיק, להפיץ, להציג ברבים, להעביר, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל תוכן או חלק ממנו, בכל דרך אפשרית, אלקטרונית, אופטית, הקלטות או בכל אמצעי אחר, מבלי לקבל את ההסכמה בכתב ומראש של הנהלת “האתר”.

“האתר” אינו טוען לבעלות על תכנים שאתה מפרסם באתר בעצמך. אם אתה מוסר תכנים לפרסום ב”האתר” אתה מאשר שאתה בעל הזכויות יוצרים על אותם תכנים ושאי לכך אתה רשאי לפרסמם. אם אינך בעל הזכויות, אתה מאשר בעצם שאתה בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות ואי לכך מותר לך למסור אותם לפרסום. עם מסירת התכנים לפרסום, אתה מאשר בעצם ל”האתר” לעשות בהם כרצונו. להעתיק, לשכפל, להפיץ, לעבד, לערוך, לתרגם או להשתמש בתכנים בכל דרך אחרת שהאתר יחפוץ בו, כולל פרסומם באתרים אחרים ברשת, בספרים, עיתונים ובטלוויזיה. אפשר להשתמש בתכנים באתר כפי שהם, ואי אפשר להתאים אותם לצרכיך הפרטיים. אי לכך גם לא תוכל להתלונן על אי-יכולותיהם, מגבלותיהם ואי-התאמתם של התכנים לצרכיך. 

“האתר” יהיה רשאי לשנות את המבנה שלו ואת עיצובו. כמו כן יהיה “האתר” ראשי לשנות את זמינותם של שירותים אלה או אחרים ולקחת תשלום עבור השירותים השונים. בנוסף לכך יהיה “האתר” רשאי להפסיק בכל עת, את השירותים במלואם או מקצתם. “האתר” יפרסם זמן סביר מראש על כוונתו להפסיק את השירותים כאמור

סמכות השיפוט ובוררות

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה.

יעניין אותך גם

מוכרים לנו שאפשר להרוויח כסף קל באינטרנט, המציאות שונה לגמרי
רוצים עסק אינטרנטי שמזרים הכנסה פסיבית? היזהרו! מדריך חובה

פתרון טבעי לאין אונות

הסוד הגדול של גברים מצליחים נחשף לציבור הרחב! המון ישראלים מתקדמים בקצב מהיר ומסתבר שיש לזה סיבה מובהקת ולא תאמינו מהי…

אבחון רפואי מדויק

לכל גורם מחלה ישנו "תדר" ולכל מחלה יש "תדר" את התדר הזה ניתן לבדוק בדיוק רב מאוד לפי עוצמת המחלה וכך לאתר את מקור הכאבים.

יומן אישי – בשיתוף web4all
יותר ויותר אנשים מסביבי יוצאים לחופשה מפנקת במגוון יעדים מטריפים בכל העולם והאמת שאני לא מבינה מה נסגר?

השקעות נדלן

תחום הנדל”ן הפך להיות התחום החם בעולם ההשקעות, ולא בכדי. בעקבות הריבית הנמוכה במשק ואי היציבות של השווקים בעולם,

דרך לקניית דירה

ישראלי ממוצע עוברת לפחות פעם אחת בחייו הליך של רכישת דירה. קניית דירה נחשב לצעד כלכלי משמעותי ומורכב מאוד אשר יכול להכיל

כיצד מייצרים קמפיין מבוסס תוכן יעיל לעסק

בשימוש מושכל ומקצועי, פלטפורמות “המלצות תוכן” יכולות להפוך את אתרי החדשות המובילים בישראל למכונת לידים…

שיווק מבוסס תוכן לעסק

איך יוצרים קמפיין מבוסס תוכן יעיל? מה התועלת בקמפיין כזה לעסק?כל התשובות. מה זה בעצם שיווק מבוסס תוכן?

קמפיין עם תוצאות

השקעת בקמפיין דיגיטל לעסק ולא קיבלת תמורה על הכסף? כואב הלב, אבל בוא תקשיב איך מתקדמים הלאה ואיך כל זה קשור לשיווק מבוסס תוכן.

הלוואה מחברת ביטוח

הלוואה מחברת ביטוח נשמע מוזר!? אז תתפלאו, חברות ביטוח רבות מקנות אפשרות לקחת הלוואה לבעלי פוליסות ביטוח חיים, קרן פנסיה,

חברות ביטוח

שנת 2020 שילם הציבור יותר מ-30 מיליארד שקל על ביטוחים שונים. לעומת זאת,חברות הביטוח החזירו רק 16.2 מיליארד שקל ” בגין תביעות שהוגשו.

מאמן כושר אישי

כולנו רוצים להיכנס לכושר ולהיות בריאים – הבעיה היא להתחיל, ובעיקר להתמיד. מאמן אישי נכון יכול להפוך את התהליך לכיפי ויעיל

איך עובד עסק עצמאי

החלטה להקים עסק עצמאי היא החלטה לא פשוטה, שכן היא כרוכה בסיכונים מסוימים ובעיקר בהרבה בירוקרטיה. אך, הדבר הראשון לעשות

טעויות של עצמאיים

בוודאי חלמתם על היום הזה כבר הרבה זמן – היום שבו תפתחו את העסק שלכם ותהיו הבוסים של עצמכם. אחר שנים בהן התכניות היו קבורות עמוק בתוך המגירה

מחפש פרסום

שיעבוד בשבילך?

 

כתבות נוספות

מוכרים לנו שאפשר להרוויח כסף קל באינטרנט, המציאות שונה לגמרי
רוצים עסק אינטרנטי שמזרים הכנסה פסיבית? היזהרו! מדריך חובה

פתרון טבעי לאין אונות

הסוד הגדול של גברים מצליחים נחשף לציבור הרחב! המון ישראלים מתקדמים בקצב מהיר ומסתבר שיש לזה סיבה מובהקת ולא תאמינו מהי…

אבחון רפואי מדויק

לכל גורם מחלה ישנו "תדר" ולכל מחלה יש "תדר" את התדר הזה ניתן לבדוק בדיוק רב מאוד לפי עוצמת המחלה וכך לאתר את מקור הכאבים.

יומן אישי – בשיתוף web4all
יותר ויותר אנשים מסביבי יוצאים לחופשה מפנקת במגוון יעדים מטריפים בכל העולם והאמת שאני לא מבינה מה נסגר?

The Merchant of Venice

לקראת חודשי הקיץ שמתקרבים אלינו במהרה, יותר אנשים מנצלים את מזג האוויר השמשי ויוצאים החוצה…

כיצד מייצרים קמפיין מבוסס תוכן יעיל לעסק

בשימוש מושכל ומקצועי, פלטפורמות “המלצות תוכן” יכולות להפוך את אתרי החדשות המובילים בישראל למכונת לידים…

שיווק מבוסס תוכן לעסק

איך יוצרים קמפיין מבוסס תוכן יעיל? מה התועלת בקמפיין כזה לעסק?כל התשובות. מה זה בעצם שיווק מבוסס תוכן?

קמפיין עם תוצאות

השקעת בקמפיין דיגיטל לעסק ולא קיבלת תמורה על הכסף? כואב הלב, אבל בוא תקשיב איך מתקדמים הלאה ואיך כל זה קשור לשיווק מבוסס תוכן.